Taksjekk, takservice
og tilstandsrapport

 

 

Vi har et velfungerende system på å gjennomføre inspeksjon på tak.

Service på tak utføres en eller to ganger pr år og inkluderer rengjøring av taket og småreparasjoner.

Kunden mottar en tilstandsrapport etter hver service.