Takreparasjoner og lekkasjesøk

 

MesterTak Trondheim AS har dyktige medarbeidere som rykker ut på kort varsel ved lekkasjer eller andre skader på taket.
Lekkasjesøk og reparasjoner har høy prioritet hos oss fordi vi ønsker å redusere følgeskadene av vanninntrenging til våre kunder.
Vi har eget lager med brukt takstein som kan brukes til reparasjoner. Vi monterer egne stillaser for å sikre en trygg arbeidsplass for våre ansatte.